Home   بسته ی اندازه گیری شاخص های بهره وری

بسته ی اندازه گیری شاخص های بهره وری

خدمات قابل ارائه

1

دسترسی آنلاین سطح 3 اندازه گیری شاخص های بهره وری در سامانه IRPMC

2

اندازه­ گيری شاخص­ های اقتصادی و شاخص های بهره­ وری طی 5سال گذشته به نرخ جاری و تورم زدایی شده نسبت به سال 83

3

ثبت نام رایگان در مرحله دوم (بخش مسابقه ملی بهره وری) جشنواره ملی بهره وری

4

گزارش تجزیه و تحلیل مقدماتی شاخص های بهره وری

تجزیه و تحلیل مقدماتی علل ریشه ای تغییرات شاخص های بهره وری

تجزیه و تحلیل روند شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه، بهره وری کل عوامل، درصد حاشیه سود خالص و  فروش سرانه در مقایسه با میانگین صنعت و رقبا

هزینه­­ ی بسته ­ی تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری مبلغ 50.000.000  ریال می باشد.