Skt-slide1 Skt-slide2 Skt-slide3
تحلیل عملکرد بنگاه های اقتصادی با رویکرد بهره وری
عضویت در مرکز مدیریت بهره وری ایران
boximg
مرکز مدیریت بهره وری ایران
مسابقه ملی بهره وری همه ساله بر اساس محاسبه شاخص های کلان بهره وری برگزار می شود.
boximg
creative
راه اندازی چرخه مدیریت بهره وری در شرکت ها و سازمان های ایرانی از طریق اجرای آنلاین و تربیت نیروی متخصص
boximg
creative
فراهم آوردن بسترهای آموزشی لازم برای رشد منابع انسانی، افزایش ظرفیتها و ارتقای بهره وری، تخصص و مهارت های کارکنان و مدیران
boximg
creative
اندازه گيري و تحليل آنلاين شاخص هاي مالي، اقتصادي و بهره وري به نرخ جاري و ثابت -تورم زدايي شده

بهره وری چیست؟

  • بهره وری حداکثر استفاده از منابع فيزيکی، نيروی انسانی و ساير عوامل به روشهای علمی برای رسیدن به هدف می باشد بنابراین بر طبق تعریف مرکز بهره وری ژاپن اندازه گیری بهره وری با اندازه گیری کارایی و اثر بخشی تعریف می گردد

  • کارایی:نسبت ورودی استاندارد و تعيين شده (مورد انتظار) به ورودی واقعي مصرف شده می باشد اثر بخشی:عبارت از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده. به بيان ديگر اثر بخشي نسبت خروجی واقعی به دست آمده به خروجی استاندارد (مورد انتظار) می باشد

درخواست خدمات