سامانه ملی اندازه گیری بهره وری ایران

سامانه ای جامع برای محاسبه ی شاخص های بهره وری

کارگاه تحلیل بهره وری سازمان ها

مسیری برای بهبود شاخص های بهره وری

زیرمجموعه های مرکز

بخش های ما

مرکز مشاوره مدیریت بهره وری

راه اندازی چرخه مدیریت بهره وری در شرکت ها و سازمان های ایرانی از طریق اجرای آنلاین و تربیت نیروی متخصص

مرکز آموزش مدیریت بهره وری

فراهم آوردن بسترهای آموزشی لازم برای رشد منابع انسانی، افزایش ظرفیتها و ارتقای بهره وری، تخصص و مهارت های کارکنان و مدیران

سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری

اندازه گيري و تحليل آنلاين شاخص هاي بهره وری، اقتصادی و مالي به نرخ جاري و ثابت -تورم زدايي شده ورود به سامانه

ما چگونه به سازمان شما کمک می کنیم

مشاوره، آموزش و تحلیل شاخص های بهره وری

No Access

[dlm_no_access]