یکصد و یازدهمین دوره آشنایی با مفاهیم، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان برگزار شد

دوره آشنایی با مفاهیم، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری روز پنج شنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه سال 1396 توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل شرکت و با رضایت 79 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد