Home   دسته‌بندی نشده   یکصد و پانزدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت پتروشیمی امیرکبیر برگزار شد

یکصد و پانزدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت پتروشیمی امیرکبیر برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روز دوشنبه مورخ 17 مهر ماه سال جاری با حضور مدیران پتروشیمی امیرکبیر ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل مجتمع شرکت با موفقیت و رضایت 93 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.

Comments are closed.