Home   دسته‌بندی نشده   یکصد و هجدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت حمل و نقل ریلی رجا برگزار شد

یکصد و هجدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت حمل و نقل ریلی رجا برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روزچهار شنبه مورخ 13 دی ماه سال جاری با حضور مدیران شرکت حمل و نقل ریلی رجا ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل مجتمع شرکت با موفقیت و رضایت 84 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.