Home   دسته‌بندی نشده   یکصد و شانزدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در بانک ملت برگزار شد

یکصد و شانزدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در بانک ملت برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روز دوشنبه مورخ 1 آبان ماه سال جاری با حضور مدیران بانک ملت ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل ساختمان مرکزی با موفقیت و رضایت 86 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.

Comments are closed.