Home   معرفی سامانه

معرفی سامانه

معرفی

سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران با ماموريت کمک به رشد اقتصادي در کشور از طريق افزايش بهره وري در سطح ملي و راه اندازي چرخه مديريت بهره وري در تمام سازمان ها و شرکت هاي ايراني فعاليت خود را از سال 1386 آغاز نموده است و به صورت رسمی در سال 1388 توسط آقای دکتر محمد نهاونديان همزمان با دومین جشنواره ملی بهره وری کليد خورد و در حال حاضر تنها و منحصر به فردترين پايگاه داده در سطح کشور است که اطلاعات مالي، اقتصادي و بهره وري بيش از 1300 بنگاه اقتصادي در 52 بخش از صنعت را در اختياردارد.

مهمترین خدمات سامانه

 • برگزاري جشنواره ملي بهره وري به صورت سالانه
 • انتشار سالنامه آمار بهره وري کشور
 • انتشار کتاب سال جشنواره
 • اندازه گيري و تحليل آنلاين شاخص هاي مالي، اقتصادي و بهره وري به نرخ جاري و ثابت -تورم زدايي شده
 • ارايه گزارش تجزيه و تحليل شاخص ها و شناسايي نقاط ضعف و قوت عملکرد بنگاه هاي اقتصادي
 • ارايه گزارش راهکارهاي بهبود مديريتي پيشنهادي
 • اجراي پروژه هاي ملي در زمينه بهره وري
 • اجرا و مشاوره در زمينه استقرار چرخه بهره وري در بنگاه هاي اقتصادي
 • برگزاري سمينارهاي تخصصي در زمينه مديريت بهره وري
 • ارائه مشاوره هاي تخصصي به بنگاه هاي اقتصادي در زمينه مديريت بهره وري

ویژگی های سامانه

اندازه گيري شاخص اقتصادي و بهره وري بيش از1300بنگاه اقتصادي به دو نرخ جاري و ثابت که مجموعه ارزش افزوده بنگاه هاي اقتصادي موجود در اين سامانه 70درصد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و 85 درصد ارزش افزوده بخش موسسات پولي و مالي را تشکيل مي دهد.

 • افزايش دقت و سرعت در اندازه گيري شاخص ها
 • ارايه خدمات ارزان تر به صورت آنلاين
 • امکان تجزيه آنلاين شاخص ها به منظور عارضه يابي عملکرد سازمان ها
 • امکان استفاده همزمان چندين کاربر از يک دسترسي مشخص در هر نقطه از داخل يا خارج کشور