Home   اخبار   مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری ایران در سمت جدید خود فعالیت خود را اغاز کرد

مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری ایران در سمت جدید خود فعالیت خود را اغاز کرد

سرکارخانم سمیه اشتری از تاریخ شهریور ماه 1398 به سمت مدیرعاملی مرکز مدیریت بهره وری ایران منصوب شدند.
ایشان از سال 1389 به عنوان یکی از اعضای تیم ستاد اجرایی این مجموعه به صورت تمام وقت فعالیت داشته اند.
وی در حال حاضر با قبولی این سمت جهت رسیدن مرکز به اهدافش در راستای گسترش فرهنگ بهره وری در کشور و ارایه خدمات مناسب به بنگاه های اقتصادی تلاش خود را به صورت رسمی و با مذاکره با چندین شرکت جهت معرفی و ارایه خدمات آغاز کرده است