Home   دسته‌بندی نشده   جلسه با شرکت کارآفرینان فخر برگزار شد

جلسه با شرکت کارآفرینان فخر برگزار شد

جلسه کارشناسان مرکز مدیرت بهره وری با شرکت کارآفرینان فخر برگزار گردید. در این جلسه شرکت کارآفرینان فخر درخواست همکاری با این مرکز در زمینه ارایه خدمات به واحد های صنعتی فعال در شهرک های صنعتی را داشته است. در ادامه مقرر گشت این شرکت درخواست رسمی خود به همراه جزییات کامل را مبتنی بر همکاری با مرکز مدیریت بهره وری ارایه دهد تا در ارتباط با نوع همکاری با این شرکت تصمیم گیری شود.

Comments are closed.