برگزاری جلسه با انجمن دارندگان نشان استاندارد

در شهریور ماه 1398 در محل انجمن دارندگان نشان استاندارد جلسه ای با حضور مدیر اجرایی و مدیر روابط عمومی انجمن استاندارد و نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری برگزار گردید

آشنايي با انجمن دارندگان نشان استاندارد ايران

  اهميت تدوين استانداردها, اجرا و نظارت بر آنها قطعاً در كشورها به ويژه در كشوري با وسعت و جمعيت كشور ايران غير قابل انكار است و از طرفي اجرا و اعمال الزامات استاندارد در تمامي سطوح و با حجم گسترده آن از عهده مؤسسه استاندارد با توجه به محدوديت امكانات, نيروي انساني كارآمد و تجهيزات فني, ساخته نخواهد بود و نيازمندي اين مؤسسه همواره به نهادها و تشكل‌هايي كه بتوانند در حكم بازوي توانمند اجرايي و ناظران آگاه و بي‌طرف او عمل كنند به شدت احساس مي‌شد.

از همين رو در اواسط سال 1385 فكر تشكيل انجمن ايجاد شد و با كمك جمعي از صاحبنظران, خبرگان و صنعتگران بزرگ كشور كه معتقد به نقش استاندارد و واقف به اهميت كيفيت بودند انجمن دارندگان نشان استاندارد ايران با اهداف زير تأسيس شد:

–    افزايش توان رقابتي كسب و كار و توليد كشور با رويكرد به رعايت الزامات استاندارد و توجه ويژه به مقولة كيفيت – ترويج تفكر توسعه اقتصادي استاندارد محور – پاسداري توأمان از حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان – صيانت از علامت استاندارد ايران به عنوان اعتبار و هويت محصولات و خدمات داخلي – توسعه مباني فرهنگ استاندارد و علامت استاندارد ايران به مثابه نماد ملّي – افشاي كالاها و خدمات فاقد كيفيت و خارج از استاندارد – ترويج فرهنگ مبارزه با خريد و مصرف كالاهاي قاچاق و فاقد هويت – ترويج انديشه عملي رقابت سالم و سازنده در ميان واحدهاي توليدكننده اقلام مشمول استاندارد و داراي نشان با هدف ارتقاء سطح كيفيت كالاها و خدمات صادراتي و سرانجام تقويت باور احترام به فرهنگ و علامت استاندارد به عنوان عنصر تأمين‌كننده سلامت, ايمني – بهداشت عموم مردم.

این مرکز آمادگی خود را جهت همکاری با انجمن اعلام کرده است و خدمات مناسب جهت ارایه به اعضای انجمن قابل بهره برداری می باشد