سطح 1

 
 
ایران ترانسفو پتروشیمی مارون
پتروشیمی غدیر معدنی و صنعتی گل گهر
 
فولاد خوزستان  پتروشیمی جم
   
لاستیک بارز  جنرال مکانیک
ایرانیان اطلس داروسازی ثامن
 
بانک تجارت