درخواست خدمات شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

مرکز مدیریت بهره وری ایران با انجام مذاکره با مدیران شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان در زمینه ارایه خدمت به این شرکت توافق کردند. روز گذشته این شرکت با…ادامه مطلبدرخواست خدمات شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

کتاب رقابت پذیری شرکت جنرال مکانیک منتشر شد

مرکز مدیریت بهره وری ایران به سفارش شرکت جنرال مکانیک گزارش رقابت پذیری این شرکت را منتشر نمود. در این کتاب وضعیت بهره وری شرکت جنرال مکانیک در گروه شرکت…ادامه مطلبکتاب رقابت پذیری شرکت جنرال مکانیک منتشر شد

چرخه معیوب بهره‌وری و سرمایه‌گذاری ام‌المصائب اقتصاد کشور است

چرخه معیوب بهره‌وری و سرمایه‌گذاری ام‌المصائب اقتصاد کشور است نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران: چرخه معیوب بهره‌وری و سرمایه‌گذاری ام‌المصائب اقتصاد کشور است چرخه معیوب بهره‌وری و سرمایه‌گذاری ام‌المصائب اقتصاد…ادامه مطلبچرخه معیوب بهره‌وری و سرمایه‌گذاری ام‌المصائب اقتصاد کشور است

درخواست برگزاری کارگاه مدیریت بهره وری توسط شرکت بیمه دی

شرکت بیمه دی یکی از شرکت های خصوصی در صنعت بیمه درخواست خود را در زمینه برگزاری کارگاه مدیریت بهره وری قطعی کرد. این کارگاه با هماهنگی با مدیران این…ادامه مطلبدرخواست برگزاری کارگاه مدیریت بهره وری توسط شرکت بیمه دی