Author: fs

Home   Author: fs

یکصد و هفدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت پتروشیمی جم برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روز شنبه مورخ 18 آذر ماه سال جاری با حضور مدیران پتروشیمی جم ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل مجتمع شرکت با موفقیت و رضایت 90 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.

یکصد و شانزدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در بانک ملت برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روز دوشنبه مورخ 1 آبان ماه سال جاری با حضور مدیران بانک ملت ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل ساختمان مرکزی با موفقیت و رضایت 86 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.

یکصد و پانزدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت پتروشیمی امیرکبیر برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روز دوشنبه مورخ 17 مهر ماه سال جاری با حضور مدیران پتروشیمی امیرکبیر ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل مجتمع شرکت با موفقیت و رضایت 93 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.

یکصد و چهاردهمین کارگاه آموزشی بهره وری در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد

سمینار آموزشی بهره وری روز چهارشنبه مورخ 15 شهریور ماه سال جاری با حضور اعضای اتاق بازرگانی استان لرستان، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در اتاق لرستان برگزار شد

یکصد و سیزدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روز یکشنبه مورخ 22 مرداد ماه سال جاری با حضور مدیران بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل دفتر شرکت با موفقیت و رضایت 89 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد

یکصد و دوازدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روز یکشنبه مورخ 25 تیرماه سال جاری با حضور مدیران کارخانجات تولیدی شهید قندی، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل کارخانه شرکت با موفقیت و رضایت 83 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.

یکصد و یازدهمین دوره آشنایی با مفاهیم، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان برگزار شد

دوره آشنایی با مفاهیم، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری روز پنج شنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه سال 1396 توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل شرکت و با رضایت 79 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد

یکصد و دهمین کارگاه آموزشی ویژه مدیران ارشد در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان برگزار شد

دوره مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ویژه مدیران ارشد روز چهارشنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه سال 1396 با حضور مدیران ارشد شرکت ساخت تجهیزات سپاهان و حضور مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل شرکت با موفقیت و رضایت 89 درصد از شرکت کنندگان برگزار شد.

یکصد و نهمین کارگاه آموزشی ویژه مدیران ارشد در شرکت سیبا موتور برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ویژه مدیران ارشد” روز پنج شنبه مورخ ۵ اسفندماه سال جاری با حضور مدیران ارشد شرکت سیباموتور، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل شرکت سیباموتوربا موفقیت و رضایت ۸۹٫۸ درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو عضو مرکز مدیریت بهره وری ایران شد.