Home   دسته‌بندی نشده   یکصد و سیزدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو برگزار شد

یکصد و سیزدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روز یکشنبه مورخ 22 مرداد ماه سال جاری با حضور مدیران بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل دفتر شرکت با موفقیت و رضایت 89 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد

Comments are closed.