جلسه با شرکت پتروشیمی شازند در خصوص معرفی خدمات مرکز مدیریت بهره وری ایران برگزار گردید

 

 با حضور فرشید شکرخدایی رییس هیات مدیره مرکز و مدیرعامل شرکت گروه پارسیان هوشمند

جلسه با مدیران ارشد شرکت پتروشیمی شازند در محل دفتر این شرکت برگزار گردید و خدمات این مرکز شامل:
1- کارگاه آموزشی مدیریت اقتصادی با رویکرد مدیریت بهره وری
2- بسته های خدماتی مرکز
3- مسابقات جشنواره و مزایای حضور در جشنواره
و …
معرفی و مطرح گردید.