Author: sadeghi

Home   Author: sadeghi

نهمین دوره مسابقه جشواره ملی بهره وری برگزار شد

عباس صادقی مدیر عامل مرکز مدیریت بهره وری ایران وضعیت رشد شاخص های بهره وری کشور بر اساس اندازه گیری های صورت پذیرفته در نهمین جشنواره ملی بهره وری در قرن حاضر فاکتورهای اقتصادی که منجر به ایجاد ثروت یا تخریب آن شود، برای مدیران سرمایه‌گذاری و مدیران شرکت‌ها، بسیار مهم است. برای مدیران شرکت‌ها،به جز سود که فعالیت کوتاه مدت سازمان رو تضمین می کند ایجاد ثروت و افزایش بهره وری به منظور حفظ و بقای اقتصادی شرکت موضوعی اساسی است.در حال حاضر با توجه به مشکلات موجود در تامین سرمایه و نیز ایجاد فرصت های شغلی، توجه به رویکردهای دیگر توسعه مدنظر برنامه ریزان کلان اقتصاد فرا گرفته […]

یکصد و هجدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت حمل و نقل ریلی رجا برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روزچهار شنبه مورخ 13 دی ماه سال جاری با حضور مدیران شرکت حمل و نقل ریلی رجا ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل مجتمع شرکت با موفقیت و رضایت 84 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.

یکصد و هفدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت پتروشیمی جم برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روز شنبه مورخ 18 آذر ماه سال جاری با حضور مدیران پتروشیمی جم ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل مجتمع شرکت با موفقیت و رضایت 90 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.

یکصد و شانزدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در بانک ملت برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روز دوشنبه مورخ 1 آبان ماه سال جاری با حضور مدیران بانک ملت ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل ساختمان مرکزی با موفقیت و رضایت 86 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.

یکصد و پانزدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت پتروشیمی امیرکبیر برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روز دوشنبه مورخ 17 مهر ماه سال جاری با حضور مدیران پتروشیمی امیرکبیر ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل مجتمع شرکت با موفقیت و رضایت 93 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.

یکصد و چهاردهمین کارگاه آموزشی بهره وری در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد

سمینار آموزشی بهره وری روز چهارشنبه مورخ 15 شهریور ماه سال جاری با حضور اعضای اتاق بازرگانی استان لرستان، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در اتاق لرستان برگزار شد

یکصد و سیزدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روز یکشنبه مورخ 22 مرداد ماه سال جاری با حضور مدیران بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو ، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل دفتر شرکت با موفقیت و رضایت 89 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد

یکصد و دوازدهمین کارگاه آموزشی بهره وری در شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ” روز یکشنبه مورخ 25 تیرماه سال جاری با حضور مدیران کارخانجات تولیدی شهید قندی، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل کارخانه شرکت با موفقیت و رضایت 83 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.

یکصد و یازدهمین دوره آشنایی با مفاهیم، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان برگزار شد

دوره آشنایی با مفاهیم، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری روز پنج شنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه سال 1396 توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل شرکت و با رضایت 79 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد

یکصد و دهمین کارگاه آموزشی ویژه مدیران ارشد در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان برگزار شد

دوره مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ویژه مدیران ارشد روز چهارشنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه سال 1396 با حضور مدیران ارشد شرکت ساخت تجهیزات سپاهان و حضور مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل شرکت با موفقیت و رضایت 89 درصد از شرکت کنندگان برگزار شد.