Home   دسته‌بندی نشده   یکصد و نهمین کارگاه آموزشی ویژه مدیران ارشد در شرکت سیبا موتور برگزار شد

یکصد و نهمین کارگاه آموزشی ویژه مدیران ارشد در شرکت سیبا موتور برگزار شد

دوره ” مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ویژه مدیران ارشد” روز پنج شنبه مورخ ۵ اسفندماه سال جاری با حضور مدیران ارشد شرکت سیباموتور، توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل شرکت سیباموتوربا موفقیت و رضایت ۸۹٫۸ درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.